Nyheter

Nyheter Svenska som andraspråk

  • Information till studenter höstterminen 2019 2019-07-18 Information till dig som vill studera svenska som andraspråk höstterminen 2019.
  • Ny lärplattform ht19: Athena 2019-07-15 Höstterminen 2019 går samtliga kurser och utbildningar inom svenska som andraspråk över till universitetets nya lärplattform Athena. Den gamla lärplattformen, Mondo, ersätts alltså helt av Athena fr.o.m. ht19.

Kontakt institutionerna

Kontakt

Institutionen för språkdidaktik

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM