Temat för Världslärardagen år 2019 är Young Teachers: The future of the Profession. Du kan vara med och uppmärksamma Världslärardagen genom att:

  • Fira dagen på din arbetsplats eller på din skola/ditt universitet tillsammans med kollegor eller studiekompisar
  • Diskutera lösningar och byt erfarenheter, oavsett om du är blivande lärare, nyutexaminerad lärare eller erfaren lärare
  • Synliggöra dagen genom att exempelvis sätta upp affischer
  • Uppmärksamma dagen i dina sociala medier-flöden. Använd hashtaggarna #alltbörjarmedbralärare #världslärardagen
  • Väcka opinion genom att diskutera med personer i din omgivning, skriva debattartikel till din lokaltidning, eller liknande.

Läs mer om Världslärardagen på Unescos webbplats och på Lärarförbundets webbplats.

Studenter i klassrum. Foto: Niklas Björling

Bli lärare i svenska som andraspråk

På arbetsmarknaden idag är behovet av behöriga lärare i svenska som andraspråk stort. Läs gärna mer om vad du kan studera hos oss för att bli lärare i svenska som andraspråk! Du kan exempelvis söka till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska som andraspråk eller komplettera dina tidigare lärarstudier genom att läsa svenska som andraspråk inom våra fristående kurspaket.