Med anledning av coronapandemin så kommer undervisningen i svenska som andraspråk ges helt på distans under vårterminen, med undantag för ett fåtal undervisningstillfällen och examinationstillfällen. Vad som gäller för just den kurs/de kurser du ska läsa hittar du info om på schemat i TimeEdit.

Mer information hittar du på institutionernas webbplatser

Läs mer om vårterminen och de anpassningar som görs vid respektive institution på institutionernas webbplatser:

 

Vinter och vår på campus. Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin