Studenter på campus. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet för urval 1 skickas ut via antagning.se den 10 december. Sista svarsdag för antagningsbeskedet urval 1 är den 16 december. Antagningsbeskedet för urval 2 skickas ut den 21 december. Detta antagningsbesked behöver du inte svara på. Läs mer på Antagning.se.

 

Undervisning Vt-21

Vårterminen 2021 kommer kurser i svenska som andraspråk ges huvudsakligen på distans med anledning av den pågående coronapandemin. Vad som gäller för just din kurs hittar du mer info om i schemat på TimeEdit senast den 15 december.

Mer information till studenter och medarbetare om coronaviruset hittar du på www.su.se/corona.

 

Webbregistrering

Information om datum för webbregistrering för den kurs du är antagen till får du i välkomstbrev som kommer skickas till dig via mejl i december/januari. Du registrerar dig via www.student.ladok.se.

 

Reservantagning

Reservantagning för kurser på grundnivå påbörjas tidigast den 11 januari 2021.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på någon kurs Vt-21 så ska du i januari mejla till studievägledare/utbildningsadministratör för den kurs du vill bli omregistrerad på. Kontaktuppgifter finns även på kurssidan för respektive kurs.

Besked om eventuell omregistrering får du via mejl tidigast den 11 januari.

 

Sen anmälan

15 december öppnar sen anmälan till kurser Vt-21 i svenska som andraspråk där det finns platser kvar.

 

Välkomstdagen för nya studenter

Den 15 januari 2021 anordnar universitetet en digital välkomstdag för nya studenter vid Stockholms universitet. På Välkomstdagen får du nyttig information, tips och inspiration inför dina universitetsstudier.

 

Frågor?

Om du har några frågor eller behöver hjälp med någonting, kontakta gärna våra studievägledare.