Student vid dator. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 

Från och med höstterminen 2019 kommer universitetets nya lärplattform Athena att användas på samtliga kurser och utbildningar (både grund- och avancerad nivå) i svenska som andraspråk. Athena ersätter den gamla lärplattformen Mondo.

Logga in på Athena här.

Hittar du inte din kurs i Athena? Kontakta utbildningsadministrationen så hjälper de dig att få tillgång till din kurssida!