För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet:

  • 30 hp för undervisning på SFI och i grundskolan åk 1-6
  • 45 hp för undervisning på grundläggande vuxenutbildning och i grundskolan åk 7-9
  • 90 hp för undervisning på gymnasienivå

Läs mer på Nationellt centrum för svenska som andraspråk om behörighetskraven:

Om du har frågor kring behörighetskraven kan du vända dig till våra studievägledare.

Du kan även kontakta Skolverkets upplysningstjänst: Telefon: 08 - 527 332 00 Telefontid: Vardagar 09.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00. E-post: upplysningstjansten@skolverket.se