Våra kurser vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning eller inom förvaltningar, organisationer och företag. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad.

Goda kunskaper i svenska krävs

OBS! Kurserna i svenska som andraspråk vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. De innehåller inte någon färdighetsträning i svenska.

Om du