Vilka kurser finns?

 • Kurserna på grundnivå är organiserade i tre kurspaket om 30 hp vardera. Kurspaketen bygger på varandra och du börjar med att läsa kurspaket I för att sedan gå vidare till kurspaket II och III.
  Kurspaket SVA I-III
 • På avancerad nivå kan du antingen läsa en tvåårig masterutbildning eller fristående kurser.
  Avancerad nivå
 • Dessutom finns kortare kurser för dig som vill fortbilda dig i ämnet ur olika aspekter som bedömning och arbetslivsinriktad språkundervisning.
  Övriga kurser
 • Du kan också läsa svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet.
  Lärarprogram

Examen?

Om du avser att ta ut en examen med svenska som andraspråk från Stockholms universitet och har läst kurser i ämnet vid ett annat lärosäte måste du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare kurserna innan en examen kan utfärdas.