Du får kunskaper om hur lingvistiska, sociala, psykologiska, kognitiva och didaktiska faktorer påverkar språktillägnandet. Genom språkjämförelser lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan.

Kurserna behandlar även lärande på ett andraspråk, litteracitet hos flerspråkiga och andraspråksanvändare samt frågor om undervisning. Du får också lära dig att analysera, testa och bedöma språkbruk i tal och skrift i olika situationer.

I språk- och kulturmötet är identitet, tillhörighet, etnicitet och kultur viktiga inslag, och du lär dig i andraspråksstudierna att relatera dem till inlärningssituationer och språkanvändning.

Om du har några frågor om antagning, kursutbudet, behörighet eller annat så kan du vända dig till våra studievägledare.