Om oss

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Om oss
Studenter som promenerar Foto Niklas Björling

Om oss

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning och Institutionen för språkdidaktik ger tillsammans utbildningar inom ämnet svenska som andraspråk. Som student i ämnet svenska som andraspråk kommer du alltså att ha kontakt med båda institutionerna och läsa kurser på båda institutionerna, oavsett om du studerar inom ämneslärarprogrammet eller om du läser fristående kurser.

Utbildningarna vänder sig till dig som möter personer med svenska som andraspråk och/eller är allmänt språkvetenskapligt intresserad. Du måste kunna svenska för att läsa våra kurser - kurserna innehåller inte någon färdighetsträning i svenska. Läs mer här om ämnet: Om svenska som andraspråk.

Du hittar oss i hus D och E i Södra huset på campus Frescati. Studievägledare, studentexpeditioner och studierektorer finns på båda institutionerna. Vem du ska vända dig till med vilken fråga beror på vilken kurs du läser samt vad du vill ha hjälp med. Läs mer om det under studieadministration.

Ämnet svenska som andraspråk har även en styrgrupp som består av representanter från båda institutionerna, som tillsammans diskuterar, utvärderar, utvecklar och beslutar kring utbildningarna i svenska som andraspråk. Läs mer om styrgruppen.

Information in English

Kontakt institutionerna

Kontakt

Institutionen för språkdidaktik

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM