Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Samverkan

Samverkanskoordinatorer

Koordinatorer med uppdrag att på plats följa och stödja institutioners och centras samverkansprojekt är en del i arbetet för att öka universitetets samverkan med det omgivande samhället. De ingår i ett pilotprojekt finansierat av Vinnova och Stockholms universitet, nu förlängt t.o.m december 2018.

Två studenter sitter och samtalar

Lärarlyftet II

Kurserna riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i svenska som andraspråk utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling

Uppdragsutbildningar

På uppdrag av Skolverket ger vi uppdragsutbildning i svenska som andraspråk. Höstterminen 2021 erbjuds två kurser om bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, som riktar sig till sva-, svensk- och speciallärare.

Kontakt uppdragsutbildning

Kontakt Samverkan

Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Nätverksträffar för lärare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, fristående enhet inom Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, anordnar under läsåret runtom i landet nätverksträffar och seminarier för lärare i svenska som andraspråk och sfi.