Antagning

Du ansöker till den kurs eller det program du vill läsa via antagning.se.

När du har fått ditt antagningsbesked måste du tacka ja till din studieplats enligt de instruktioner som finns i antagningsbeskedet som skickas till dig från antagning.se.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor så kan du inte registreras på kursen innan vi har kontrollerat din behörighet. Du måste därför kontakta studievägledaren för att styrka att du uppfyller behörighetskraven, genom att visa ditt antagningsbesked samt studieresultat som styrker din behörighet.

Vilka behörighetskrav som gäller för den kurs du har sökt kan du se i kursplanen för aktuell kurs. Kursplanen hittar du på respektive kurssajt. Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du ansöka om dispens.

Har du frågor om antagningen?

Om du har frågor om din antagning och om hur du ska svara på ditt antagningsbesked så ska du vända dig till Antagningsenheten vid Stockholms universitet.