Inne på universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling

 

På Stockholms universitetsbibliotek (SUB) hittar du studiematerial som böcker, tidskrifter och databaser bl.a. med hjälp av Internet. SUB ser till att du får tillgång till all vetenskaplig litteratur du behöver inom universitetets ämnesområden.

SUB har studieplatser för enskilda studier eller grupparbete i huvudbiblioteket och vid filialbiblioteken med tillgång till vetenskaplig litteratur, datorer och annat som du behöver i studiesituationen. I huvudbibiblioteket finns det ett specialutrustat resursrum för dig med läshinder, och ett särskilt arbetsrum för dig som har allergiska besvär.

Stockholms universitetsbibliotek (SUB)