Du kan ansöka om dispens från förkunskapskraven. Du behöver inte ansöka om dispens om du väntar på att poäng från en behörighetsgivande kurs, som ligger i direkt anslutning till kursen du ska påbörja, ska rapporteras in.

Ansöka om dispens

Ansök om dispens från förkunskapskrav genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka till ansvarig institution. Ansökningsblanketten för dispensansökan ser du under Bifogade filer. I blanketten står beskrivet vilken institution du ska skicka blanketten till.

Ansökan ska ha inkommit till oss senast två veckor före kursstart.

Beslut

Beslut om dispens tas av ansvarig institution. Du får besked via post och/eller via e-post.

När kan jag få dispens?

Du kan få dispens om du har särskilda skäl och inte saknar mer än 7,5 hp från förkunskapskravet. Exempel på särskilda skäl som kan godtas är sjukdom, dödsfall i familjen, ändrad familjesituation.

Har du frågor om dispens?

Om du har frågor om dispens och/eller hur du skickar in din dispensansökan, kontakta våra studievägledare.