Plagiat och otillåtet samarbete vid examination

Vid skriftliga uppgifter, inklusive tentamina, ska du följa instruktioner för textens utformning och för hur källor ska användas.

  • Skriftliga uppgifter ska vara självständigt formulerade. Du får inte använda formuleringar och tankegångar från någon annan utan att ange källan (detta gäller även texter som du själv skrivit och lämnat in eller publicerat i ett tidigare sammanhang). Om du inte anger källan är det plagiat/självplagiat och betraktas som fusk.
  • Direkta citat ur källor ska markeras så att det framgår att det är ett citat.
  • Källhänvisningar, inklusive sidhänvisning, ska göras vid citat och referat och när du anför specifika uppgifter ur en källa, t.ex. (Hellberg 2004:220).
  • Att skriftliga uppgifter ska vara självständigt formulerade innebär också att du inte får låta någon annan formulera uppgifter åt dig eller skriva uppgifter i samarbete med någon annan, annat än när instruktionerna uttryckligen anger att det rör sig om en gruppuppgift eller att samarbete är tillåtet.
  • Om plagiat, självplagiat eller otillåtet samarbete upptäcks blir din uppgift underkänd och du kan bli avstängd under viss tid från studier vid Stockholms universitet.

Vi anmäler alla misstänka fall av plagiat och fusk till universitetets disciplinnämnd.

Stöd från studentkåren vid disciplinärenden

Om du har blivit anklagad för plagiat eller fusk så kan du få stöd från studentkårens studentombud. De kan hjälpa dig igenom processen exempelvis genom att stötta dig i kontakten med institutionen.