Reserv på program eller kurs

Om du har blivit placerad som reserv på ett program eller en kurs så blir du eventuellt antagen vid reservantagningen. Om du blir reservantagen får du erbjudande om studieplats via mejl eller telefon.

På ämneslärarprogrammet anordnar vi vid vissa terminsstarter reservupprop. Du som står som reserv på programmet får information om tid och plats för eventuellt reservupprop via mejl eller telefon. För att ha chans att få en reservplats måste du närvara vid reservuppropet eller skicka ett ombud som kan närvara i ditt ställe.

Sen anmälan

Den ordinarie ansökningsperioden för studier är öppen 15 mars-15 april (för studier kommande höst) respektive 15 september-15 oktober (för studier kommande vår).

Efter dessa sista datum kan du göra en sen anmälan. Sen anmälan öppnar i juli inför höstterminen och i december inför vårterminen. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Sen anmälan gör du via antagning.se.