Flera av våra kurser inom ämnet svenska som andraspråk går att studera på distans. Vilka kurser som erbjuds på distans kan du se på antagning.se samt på respektive kurssida.

Våra distanskurser har ca 2 campusträffar per termin på plats i Stockholm. Närvaro vid campusträffarna är obligatorisk och ett krav för att bli godkänd på kursen. Vilka kurser som har campusträffar, hur många dessa är samt när de äger rum hittar du information om i kursplanen och schemat för respektive kurs. Om du vill delta i en distanskurs men inte har möjlighet att delta i campusträffarna pga sjukdom eller annan anledning, kontakta våra studievägledare för att diskutera en alternativ lösning.

Distansstudier förutsätter även att du tar ett stort eget ansvar för dina studier och att du tar del av den information som skickas ut via kursplattformen. Det kan även förekomma grupparbeten och diskussionsaktiviteter online som du förväntas delta i.