Om du vill göra avbrott på en kurs så gör du detta själv via Ladok för studenter: www.student.ladok.se.

Om du vill göra avbrott på ämneslärarprogrammet inr. språk, kontakta studievägledaren för ämneslärarprogrammet inr. språk. Om du vill göra studieuppehåll på ämneslärarprogrammet så ska du göra ansökan om detta på särskild blankett. Läs mer om detta på Institutionen för språkdidaktiks webbplats: Studieuppehåll.

Kontakta gärna studievägledare eller utbildningsadministratör om du har några frågor om avbrottet, behöver hjälp med att göra avbrott eller har funderingar inför framtida studier efter kursavbrottet.