Pdf-formulären går att fylla i på skärmen

Det går att tabba mellan de olika fälten i respektive formulär.

  1. Öppna valt pdf-formulär nedan.
  2. (Arkiv >) Spara som … (för att kunna fylla i).
  3. Fyll i (och spara).
  4. Skriv ut.
  5. Skriv under.
  6. Lämna/skicka in (adress, se formuläret).

Kurspaket I

Tillgodoräknande SVA Kurspaket I (981 Kb)

Skriv ut, fyll i, skriv under och skicka in.

 

Kurspaket II

Tillgodoräknande SVA kurspaket II (651 Kb)

Skriv ut, fyll i, skriv under och skicka in.

 

Kurspaket III

Tillgodoräknande SVA Kurspaket III (612 Kb)

 

Lärarlyftet II

Tillgodoräknande Lärarlyftet II, kursen CT120U Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (543 Kb)

Går inte att fylla i på skärmen: Skriv ut, fyll i, skriv under och skicka in.