Så ansöker du om tillgodoräknande

Du som är student vid Stockholms universitet kan ansöka om tillgodoräknande genom att fylla i och skicka in tillgodoräknandeblankett (se blanketter nedan). Vilken mottagare du ska skicka blanketten till framgår på själva blanketten.

Din tillgodoräknandeansökan ska innehålla:

  • Resultatintyg över den/de kurser du läst och vill ange som grund för tillgodoräknandet
  • Kursplan, litteraturlista och/eller annan relevant information om innehållet i den/de kurser du vill ange som grund för tillgodoräknandet

Även annan dokumentation kan krävas i din ansökan (se mer detaljerad information i ansökningsblanketterna). Om resultatintyg och/eller kursplan, litteraturlista eller motsvarande saknas i din tillgodoräknandeansökan kommer du att behöva komplettera din ansökan för att vi ska kunna göra en bedömning av ansökan.

Bedömning och beslut

Handläggningstiden på tillgodoräknandeärenden är ungefär en månad, men kan variera i perioder beroende på söktryck och tid på terminen. När din tillgodoräknandeansökan är bedömd så kommer du att meddelas om beslutet skriftligen. Beslut om tillgodoräkning kan överklagas.

Observera att en eventuell tillgodoräkning inte behöver innebära att utbildningen blir kortare. Tillgodoräkning kan innebära luckor i utbildningsgången (framförallt om du läser inom ett program). Prata gärna med din studievägledare innan du lämnar in din ansökan, så kan du få information om hur en eventuell tillgodoräkning påverkar din studiegång.

Blanketter för ansökan om tillgodoräknande

Kurspaket I

Tillgodoräknande SVA Kurspaket I (277 Kb)

Kurspaket II

Tillgodoräknande SVA kurspaket II (435 Kb)

Kurspaket III

Tillgodoräknande SVA Kurspaket III (531 Kb)

Avancerad nivå

Tillgodoräknande SVA avancerad nivå (273 Kb)

Lärarutbildningen

Tillgodoräknande SVA lärarutbildningen

Pdf-formulären går att fylla i på skärmen

Det går att tabba mellan de olika fälten i respektive formulär.

  1. Öppna valt pdf-formulär nedan.
  2. (Arkiv >) Spara som … (för att kunna fylla i).
  3. Fyll i (och spara).
  4. Skriv ut.
  5. Skriv under.
  6. Lämna/skicka in (adress, se formuläret).

 

Lärarlyftet II

Tillgodoräknande Lärarlyftet II, kursen CT120U Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (543 Kb)

Går inte att fylla i på skärmen: Skriv ut, fyll i, skriv under och skicka in.