Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin
 

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

Schema kommer i juni.

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Provkonstruktion och bedömning

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. (T.ex.: Det är vt -18 men i utbildningskatalogen kan det vara ht -18 som visas.) Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan (t.ex. om det är vt -18 kan vt -18:s kursplan ligga där).

 

Litteratur

Litteratur NS3033 (68 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3033 (73 Kb)