Personer m. olika kulturell bakgrund sitter o pratar o skrattar vid dator Foto: Dan Burch MostPhotos
Foto: Dan Burch, MostPhotos

Kursen ger redskap att genomföra analyser av pragmatiska mönster och samtalsstrategier vid möten över språk- och kulturgränser i både institutionella verksamheter och vardagliga sammanhang. Fokus ligger på talad kommunikation där såväl verbala som icke-verbala strategier i interaktionen uppmärksammas.

I kursen jämför vi teoretiska och metodiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som studerar interkulturell kommunikation. Kurslitteraturen uppmärksammar interkulturell och tvärkulturell pragmatik utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på makt- och dominansförhållanden i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

 

Schema

Höstterminen 2019 Schema kommer inom kort

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterer

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: britt.arvidsson@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.