OBS! Kursens webbsida har fr.o.m. 2020-03-06 flyttat till:

Bedöma och testa andraspråkskompetens - marko- och mikroperspektiv

 

Kursen syftar vidare till att ge teoretiska och metodiska redskap för att kritiskt använda och granska prov och bedömningsformer, varvid t.ex. konstruktdefinition, analys och validering diskuteras. Kursen är användbar för alla som arbetar med språkfärdighetsbedömning.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

Schema

Vårterminen 2020 Halvfart distans

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.