Programmet utmynnar i en masterexamen. Det finns också möjlighet att ta en magisterexamen efter halva tiden. Kurser med undervisning ges på halvfart, och den normala studiegången förutsätter att man läser två kurser parallellt. Detta möjliggör dock också att programmet kan läsas med lägre studietakt. Sök som vanligt (länk nedan) så regleras detta sedan i din individuella studieplan.

Programmet omfattar motsvarande fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst 60 hp inom huvudområdet/inriktningen.

Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

  • Sök: Se utbildningskatalogen
  • Programmet är ett samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Programöversikt

Terminsöversikt Masterprogram i språkvetenskap SVA, Start Ht-21 (110 Kb)

 

År 1

  Period 1 Period 2    
HT

Introduktioner

Två kurser parallellt:
Language in use, 7.5 credits (Institutionen för lingvistik)

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (Filosofiska institutionen)

Två kurser parallellt:

Andraspråksinlärning, 7,5 hp (Inst. för svenska och flerspråkighet)

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp (Institutionen för språkdidaktik)

   
VT

Psycholinguistic aspects of bilingualism, 7,5 hp (Inst. för svenska och flerspråkighet)

Bedöma och testa andraspråkskompetens, 7,5 hp (Inst. för svenska och flerspråkighet)

   

Valbara kurser om totalt 15 hp
eller
SVA – magisterkurs, 15 hp på halvfart under hela terminen

 

År 2

HT

Färdighetskurser om totalt 15 hp

Valbara kurser om totalt 15 hp. Väljs i samråd med studierektor.

Kursen English for Academic Research 7.5 credits (Engelska institutionen) läser du antingen som färdighetskurs eller valbar kurs.

 
VT

SVA – masterkurs, 30 hp

 

 

Utbildningsplan

Se utbildningskatalogen: HSPMO/SVEA Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk

Fler inriktningar vid institutionerna

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot:

svenska | nordiska språk | tvåspråkighet/bilingualism | språkdidaktik