Programmet utmynnar i en masterexamen. Det finns också möjlighet att ta en magisterexamen efter halva tiden. Kurser med undervisning ges på halvfart, och den normala studiegången förutsätter att man läser två kurser parallellt. Detta möjliggör dock också att programmet kan läsas med lägre studietakt. Sök som vanligt (länk nedan) så regleras detta sedan i din individuella studieplan.

Programmet omfattar motsvarande fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst 60 hp inom huvudområdet/inriktningen.

Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

  • Programkod/inriktningskod: HSPLO/SVEA (fr.o.m.  ht -18), HSPKO/SVEA (t.o.m. vt -18).
  • Sök: Se Ansökan och antagning – masterprogram
  • Programmet är ett samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik.

Terminsöversikt Masterprogram i språkvetenskap SVA (87 Kb)

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Introduktioner ht -19 (år 1)

Introduktionerna är obligatoriska.

  Humanistiska fakulteten Institutionen för
lingvistik
Vår institution: Svenska
och flerspråkighet
  Onsdag 28 augusti Onsdag 28 augusti Onsdag 4 september
  Kl. 9.30–12.00 Kl. 12.15–12.45 Kl. 15.00–16.30
  De Geer-salen
Geovetenskapens hus
Rum C307, hus C, plan 3, Södra huset Rum D389, hus D, plan 3, Södra huset
  Introduction Day Masterprogram i språkvet. (Ling.)  

 

År 1

  Period 1 Period 2    
HT

Introduktioner (se ovan).

Två kurser parallellt:
Language in use, 7.5 credits (Institutionen för lingvistik)

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (Filosofiska institutionen)

Valbar(a) ämnesspecifik(a) kurs(er) parallellt. Mer information får du vid vår institutions obligatoriska introduktion (se ovan).    
VT

SVA – magisterkurs, 15 hp på halvfart under hela terminen.

Två kurser om vardera 7,5 hp specifika för inriktningen    

 

År 2

HT

Färdighetskurser om totalt 15 hp

Valbara kurser om totalt 15 hp

Kursen English for Academic Research 7.5 credits (Engelska institutionen) läser du antingen som färdighetskurs eller valbar kurs.

 
VT

SVA – masterkurs, 30 hp

 

 

Utbildningsplan

Se utbildningskatalogen: HSPLO/SVEA Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk

Fler inriktningar vid institutionerna

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot:

svenska | nordiska språk | tvåspråkighet/bilingualism | språkdidaktik