Foto: Viktor Gårdsäter
Hos oss kan du ta en masterexamen i ämnet svenska som andraspråk. Foto: Viktor Gårdsäter