USS101

SVA I: Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp

Detta är kurs 1 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Detta inbegriper frågeställningar som t.ex. rör attityder till språk och språkanvändning, status och användningsdomäner för språken, språklig variation, språkideologier och språkpolitik.

Kursen syftar också till att göra studenten medveten om sin egen sociokulturella bakgrund och hur kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet samspelar för att skapa en persons identiteter. På så vis kan studenten bli medveten om egna värderingar och förhållningssätt och hur dessa kan påverka mötet med andra.

 

OBS! Kursens webbsida har flyttat fr.o.m. 2020-03-04 till:

USS101 Flerspråkighet, individ och samhälle

 

  • Kurskod: USS101
  • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
    Kurspaket I

Schema

Vårterminen 2020 Halvfart distans grupp 1 Halvfart distans grupp 2
 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

Välkomstbrev

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.