USS104

SVA I: Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp

Detta är kurs 4 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv. I kursen behandlas bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling. Härvid beaktas såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga samt flerspråkig användning i klassrummet.

I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.
 

OBS! Kursens webbsida har flyttat fr.o.m. 2020-03-04 till:

USS104 Språk, undervisning och lärande

 

  • Kurskod: USS104
  • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
    Kurspaket I

 

Schema

Vårterminen 2020 Halvfart kväll Halvfart distans grupp 1 Halvfart distans grupp 2
Sommarterminen 2020 Halvfart distans    
 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier
 

 

Välkomstbrev

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.