NSS202

SVA II: Andraspråksanvändning i sociala praktiker, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till andraspråksbruk i skrift och tal. Såväl pragmatiska som interaktionella perspektiv behandlas. Exempel på skriftliga och muntliga kommunikationssituationer hämtas från praktik och arbetsplatser. I samband med detta diskuteras etiska frågor kring datainsamling.

 

OBS! Kursens webbsida har fr.o.m. 2020-03-04 flyttat till:

NSS202 Andraspråkanvändning i sociala praktiker

 

  • Kurskod: NSS202
  • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
    Kurspaket II

 

Schema

Vårterminen 2020 Halvfart kväll Halvfart distans Helfart dagtid
 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Ht-19 Betygskriterier
  Kurslitteratur Vt-20  

 

 

Välkomstbrev

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.