NSS303

SVAIII: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk – kandidatkurs, 15 hp

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns t.ex. möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, exempelvis texter och samtal i skola, högre utbildning, samhälle och arbetsliv; språkpolitik och samspelet mellan språk och samhälle samt testning och bedömning av språkfärdighet. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering.

Examensarbetet omfattar planering, genomförande, rapportering och försvar av det egna arbetet samt opposition på en annan students examensarbete. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren. 

 

Schema

Vårterminen 2020 Halvfart distans

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Välkomstbrev

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.