USS302

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Kursen är en fördjupning i forskning om flerspråkigas och andraspråksanvändares utveckling och användning av litteracitet samt en fördjupning i didaktik ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv.

OBS! Kursens webbsida har fr.o.m. 2020-03-04 flyttat till:

Fördjupningskurs i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning

 

I kursen fokuseras vetenskapsmetodologiska frågeställningar och problem rörande didaktisk forskning. Vidare behandlas metodologiska frågor rörande forskning om andraspråksanvändares och flerspråkiga individers utveckling av litteracitet. I kursen ingår problematisering och kritiska förhållningssätt till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter. Kursen belyser även forskningsfältets komplexitet, såsom olika förutsättningar för litteracitetsutveckling hos flerspråkiga individer.

 

Schema

Vårterminen 2020 Halvfart distans
 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Välkomstbrev

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.