USS303

SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – kandidatkurs, 15 hp

I kursen genomför och försvarar studenten ett examensarbete i form av en kandidatuppsats och opponerar på en annan kandidatuppsats.

OBS! Kursens webbsida har fr.o.m. 2020-03-04 flyttat till:

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs

 

Schema

Vårterminen 2020 Halvfart distans

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Välkomstbrev

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt andra kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.