När startar kurspaketet och hur anmäler jag mig?

 

Vårterminen 2019 ges kurspaketet på:

  • Halvfart distans

Höstterminen 2019 ges kurspaketet på:

  • Helfart dagtid

  • Halvfart distans

  • Halvfart kvällstid

Webbanmälan öppnar den 15 september respektive den 15 mars. Sök senast den 15 oktober resp. den 15 april via utbildningskatalogen: Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp.

 

Kurssidor - Kurspaket I:

 

Schema höstterminen 2019

Samlat schema för hela kurspaket I höstterminen 2019. Schema för respektive kurs finns även på kurssidorna.

Schema för första terminen på kurspaket som startar höstterminen 2019
Kurspaket I helfart dagtid (start Ht-19)
Kurspaket I halvfart kväll (start Ht-19)
Kurspaket I halvfart distans (start Ht-19) - grupp 1
Kurspaket I halvfart distans (start Ht-19) - grupp 2
 
Schema för andra terminen på kurspaket som startade vårterminen 2019
Kurspaket I halvfart distans (start Vt-19)

 

Välkomstbrev

Höstterminen 2019

Kurspaket I helfart dag
Kurspaket I halvfart kväll
Kurspaket I halvfart distans

 

 

Frågor? Kontakta oss!

E-post: sva@su.se