CTS103

SVAI: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp

Detta är kurs 3 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling, med utgångspunkt i till exempel kognitiva, interaktionella och tvärspråkliga perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling.

 

 • Kurskod: CTS103 (tidigare USS103)
 • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
  Kurspaket I

 

Schema

Sommarterminen 2019 Halvfart distans    
Höstterminen 2019 Helfart dagtid Halvfart distans grupp 1 Halvfart distans grupp 2

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier


 

Information inför sommarterminen 2019

 • Kursen ges på halvfart distans under vecka 25-34
 • Kursen har två obligatoriska campusträffar, se schemat
 • Innan kursstart måste du webbregistrera dig via www.student.ladok.se
 • Webbregistreringen är öppen 13-26 maj. Tänk på att om du inte registrerar dig i tid så förlorar du din studieplats och vi ger din plats till en reserv.
 • Läs mer om kursen i välkomstbrevet (se nedan)
   

Välkomstbrev

Sommarterminen 2019
Höstterminen 2019 - se Kurspaket I

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.