USS104

SVAI: Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp

Detta är kurs 4 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv. I kursen behandlas bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling. Härvid beaktas såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga samt flerspråkig användning i klassrummet.

I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.
 

  • Kurskod: USS104
  • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
    Kurspaket I

 

Schema

Sommarterminen 2019 Halvfart distans    
Höstterminen 2019 Helfart dag Halvfart distans grupp 1 Halvfart distans grupp 2
 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier


 

Information inför sommarterminen 2019

  • Kursen ges på halvfart distans under vecka 25-34
  • Kursen har två obligatoriska campusträffar, se schemat
  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig via www.student.ladok.se
  • Webbregistreringen är öppen 13-26 maj. Tänk på att om du inte registrerar dig i tid så förlorar du din studieplats och vi ger din plats till en reserv.
  • Läs mer om kursen i välkomstbrevet (se nedan)

 

Välkomstbrev

Sommarterminen 2019
Höstterminen 2019 - se Kurspaket I

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.