NSS211

SVAII: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans (segmentella och prosodiska) fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådana kategorier som kan vålla svårigheter för inläraren.

I kursen ingår vidare att studenterna får praktiskt öva att transkribera tal med fonetisk skrift (IPA) och analysera inlärares uttal (s.k. brytningsanalys). Dessutom belyses förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv. Kursen innehåller också ett didaktiskt moment där uttalspedagogiska perspektiv diskuteras.

  • Kurskod: NSS211
  • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
    Kurspaket II

 

Schema

Höstterminen 2019 Halvfart kväll Halvfart distans

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Välkomstbrev

Höstterminen 2019

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.