USS203

SVAII: Litteracitet och lärande, 7,5 hp

Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur individ-, utbildnings-, arbetslivs- och samhällsperspektiv. Ur individperspektiv behandlas relationen mellan språkanvändning och litteracitet på första- och andraspråket samt hinder för litteracitet och lärande såsom läs- och skrivsvårigheter och andra funktionshinder.

Ur utbildnings- och arbetslivsperspektiv behandlas andraspråksutveckling i relation till språkbruk och textvärldar i skola och utbildning. Specialiserat språkbruk och skolans språkliga praktiker beskrivs ur ett genreperspektiv. Ur samhällsperspektiv behandlas bland annat språkideologi, språkattityder och språkpolitik i relation till bilitteracitet.

  • Kurskod: USS203
  • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
    Kurspaket II

 

Schema

Höstterminen 2019 Halvfart distans    

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Välkomstbrev

Höstterminen 2019

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.