Kurspaket SVA III

Kurspaket Svenska som andraspråk III, 30 hp

Kurspaket III läses inom en av tre inriktningar:

Kurspaketen ges på halvfart distans och löper över två terminer med fem campusträffar.

Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.