USS302

SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Kursen är en fördjupning i forskning om flerspråkigas och andraspråksanvändares utveckling och användning av litteracitet samt en fördjupning i didaktik ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv.

I kursen fokuseras vetenskapsmetodologiska frågeställningar och problem rörande didaktisk forskning. Vidare behandlas metodologiska frågor rörande forskning om andraspråksanvändares och flerspråkiga individers utveckling av litteracitet. I kursen ingår problematisering och kritiska förhållningssätt till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter. Kursen belyser även forskningsfältets komplexitet, såsom olika förutsättningar för litteracitetsutveckling hos flerspråkiga individer.

  • Kurskod: USS302

Schema

Vårterminen 2019

Höstterminen 2019

  • Kommer i juni

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.