USS303

SVAIII: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – kandidatkurs, 15 hp

I kursen genomför och försvarar studenten ett examensarbete i form av en kandidatuppsats och opponerar på en annan kandidatuppsats.

Schema

Höstterminen 2019 Halvfart distans

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Välkomstbrev

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt andra kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.