När startar kurspaketet och hur anmäler jag mig?

Kurspaketet startar varje vår- och höstterminen på halvfart distans.

Webbanmälan öppnar den 15 september respektive den 15 mars. Sök senast den 15 oktober resp. den 15 april via utbildningskatalogen: Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, 30 hp.

 

Kurssidor - Kurspaket SVA III med didaktisk inriktning:

Välkomstbrev

Höstterminen 2019

Kurspaket III med didaktisk inriktning

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.