• Kurskod: CTL101

Första terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består fr.o.m. Ht-19 av fyra delkurser:

  1. Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
  2. Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
  3. Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
  4. Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp

 

Första terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk bestod t.o.m. Vt-19 av fem delkurser (se kursplanen).

 

Schema

Höstterminen 2019 Schema CTL101 hela kursen
  Delkurs 1: Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet
Delkurs 2: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv
Delkurs 3: Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv
Delkurs 4: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

 

Vårterminen 2020 Schema CTL101 hela kursen

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan (giltig t.o.m. Vt-19) Kurslitteratur (giltig t.o.m. Vt-19) Betygskriterier (giltiga t.o.m. Vt-19)
Kursplan (giltig fr.o.m. Ht-19) Kurslitteratur (giltig fr.o.m. Ht-19) Betygskriterier (giltiga fr.o.m. Ht-19)

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

 

Utbildningsgång 

Institutionen för språkdidakik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen fr o m HT17)
Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen t o m VT17)

Utbildningsgång – årskurs 7–9 (antagen fr o m HT18)
Utbildningsgång – årskurs 7–9 (antagen t o m HT16)