CTL300

CTL300 – Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp

Kursen vänder sig till dig som läser svenska som andraspråk som ditt första ämne inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Under den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk erbjuds två delkurser som ger en fördjupning av det ämnesteoretiska innehåll som har introducerats under föregående ämnesterminer och dessutom introduceras två litteraturvetenskapliga kurser.

  • Kurskod: CTL300

Den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av fyra delkurser:

  1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp
  2. Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, 7,5 hp
  3. Litteraturvetenskapens grunder, 7,5 hp
  4. Ungdomslitteratur och ungdomsskildring, 7,5 hp

 

Schema

 
Höstterminen 2019 Schema CTL300 hela kursen

 

Delkurs 1: Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning
Delkurs 2: Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet
Delkurs 3: Litteraturvetenskapens grunder
Delkurs 4: Ungdomslitteratur och ungdomsskildring

 

Vårterminen 2020 Schema CTL300 hela kursen

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

 

Utbildningsgång 

Institutionen för språkdidakik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen fr o m HT17)
Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen t o m VT17)

Utbildningsgång – årskurs 7–9 (antagen fr o m HT18)

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.