CTL302

CTL302 – Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp

Kursen vänder sig till alla som läser svenska som andraspråk som andraämne inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Under den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk erbjuds två delkurser som ger en fördjupning av det ämnesteoretiska innehåll som har introducerats under föregående ämnesterminer, samt en kurs om 15 hp där du genomför ett självständigt uppsatsarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk.

  • Kurskod: CTL302

Den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av tre delkurser:

  1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp
  2. Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, 7,5 hp
  3. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp
     

Schema

Höstterminen 2019 Schema CTL302 hela kursen
  Delkurs 1: Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning
Delkurs 2: Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet
Delkurs 3: Självständigt arbete i svenska som andraspråk

 

Vårterminen 2020 Schema CTL302 hela kursen

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: sva@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

 

Utbildningsgång 

Institutionen för språkdidakik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen fr o m HT17)
Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen t o m VT17)

Utbildningsgång – årskurs 7–9 (antagen fr o m HT18)

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.