USSV2B

USSV2B - Svenska som andraspråk II, ämneslärare 7-9, gy, vux, 30 hp

Kursen utgör den andra ämnesterminen i ämnet för dig som valt svenska som andraspråk som Ämne 1 respektive Ämne 2, på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

OBS! Kursens webbsida har fr.o.m. 2020-03-05 flyttat till:

Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet

 

  • Kurskod: USSV2B

Kursen består av fem delkurser (fr.o.m. vårterminen 2020):

  1. Skriftlig framställning, 3 hp
  2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
  3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp
  4. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp
  5. Andraspråksbedömning, 6 hp

Se kursplanen giltig t.o.m. höstterminen 2019 för tidigare terminers delkurser inom USSV2B.

 

Schema

Vårterminen 2020 Schema USSV2B hela kursen

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan (giltig t.o.m. Ht-19) Kurslitteratur (giltig t.o.m. Ht-19) Betygskriterier (giltiga t.o.m. Ht-19)
Kursplan (giltig fr.o.m. Vt-20) Kurslitteratur (giltig fr.o.m. Vt-20)

Betygskriterier delkurs 1 (giltiga fr.o.m. Vt-20)

Betygskriterier delkurs 2-5 (giltiga fr.o.m. Vt-20)

 

 

Frågor? Kontakta utbildningsadministratören!

E-post: camilla.gamrell@isd.su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

 

Utbildningsgång 

Institutionen för språkdidakik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen fr o m HT17)
Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen t o m VT17)

Utbildningsgång – årskurs 7–9 (antagen fr o m HT18)
Utbildningsgång – årskurs 7–9 (antagen t o m HT16)

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.