• Kurskod: USSX4B

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 hp.

 

Schema

Vårterminen 2019 Schema USSX4B hela kursen
   

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: camilla.gamrell@isd.su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Utbildningsgång 

Institutionen för språkdidakik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen fr o m HT17)
Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen (antagen t o m VT17)