Foto: Niklas Björling
Svenska som andraspråk kan du läsa som ditt första eller andra ämne inom ämneslärarprogrammet. Foto: Niklas Björling

 

Ämneskurser SVA inom lärarprogrammet

Du kan läsa svenska som andraspråk som ditt första- eller andraämne inom ämneslärarprogrammet. Mer information om kurserna i svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet och deras kursplan, schema, litteraturlista, med mera, hittar du på respektive kurssida (se länkar nedan).

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Svenska som andraspråk IV

 

Ämneslärarprogram inriktning språk

Institutionen för språkdidaktik (ISD) är programansvarig institution för ämneslärarprogrammet inriktning språk. Övergripande information om ämneslärarprogrammet finns på ISDs webbplats: Ämneslärarprogram inriktning språk