Kursen syftar också till att göra studenten medveten om sin egen sociokulturella bakgrund och hur kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet samspelar för att skapa en persons identiteter. På så vis kan studenten bli medveten om egna värderingar och förhållningssätt och hur dessa kan påverka mötet med andra.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet

  • Kurskod: US9101
  • Kursen ges av: Institutionen för språkdidaktik
  • Studentexpedition: sva@su.se / 08-1207 6649
  • Studievägledning inom ULV-programmet: Avdelningen för externa kontakter: ulv@su.se / 08-1207 6535 (må, to 10–12)  

 

Kursplan 

Kursplan US9101 - giltig fr o m VT19 (236 Kb)

Kursplan US9101 - giltig fr o m HT19 (236 Kb)

 

Schema, litteratur och kursinformation

Se ordinarie kurssida: SVAI: Flerspråkighet – individ och samhälle