I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet

 • Kurskod: US9104
 • Kursen ges av: Institutionen för språkdidaktik (ISD)
 • Studievägledning: Avdelningen för externa kontakter
  ulv@su.se / 08-1207 6535 (må, to 10–12)
 • Studentexpedition: sva@su.se / 08-1207 6649
 • Kursansvarig lärare: Christina Hedman, ISD
  christina.hedman@isd.su.se / 08-1207 6690
   

Kursplan

Kursplan US9104 (231 Kb)

 

Schema, litteratur och kursinformation

Se ordinarie kurssida:
SVAI: Språk, undervisning och lärande