Bl.a. behandlas bedömning baserad på prov, självskattning, performansanalys, klassrumsobservationer och portfoliometodik och andra redskap för en formativ bedömning.

  • Kurskod: NS148U

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

Kursplan

Kursplan NS148U (231 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se ordinarie kurssida, Svenska som andraspråk:
SVAII: Bedömning av språkfärdighet, 7,5 hp